Mega Sale

Krypt Mega Sale

以下服务器原价基础上50%折扣!售完即止!
Coupon Code

AG5JYE9R

R2O
R2O Intel Atom 330 1.6GHz 现在订购
R2O Intel Atom D510 1.66GHz 现在订购
R2O Intel Atom D525 1.8GHz 现在订购
R2O Intel Super Atom D525 1.8GHz 现在订购
R2O Intel Core 2 Duo 2.93GHz 现在订购
R2O Intel Dual Core 3.0GHz 现在订购
R2O Intel Core 2 Quad 2.66GHz 现在订购
Outlet
Intel Atom 330 1.6GHz 现在订购
Intel Atom D510 1.66GHz 现在订购
Intel Atom D525 1.8GHz 现在订购
Intel Super Atom D525 1.8GHz 现在订购
Dedicated
Intel Pentium G620 2.6GHz 现在订购
Intel Core i3 2100 3.1GHz 现在订购
  • 以上特价服务器升级选项与操作系统均不再享受其他任何折扣

所有E3和双处理器E5服务器将免费得到4小时响应时间的Essential技术服务

August 1st - September 30th

Intel Xeon E3
Intel Xeon E3-1220v1 3.1GHz 现在订购
Intel Xeon E3-1230 3.2GHz 现在订购
Intel Xeon E3-1230v2 3.3GHz 现在订购
Intel Xeon E3-1230v3 3.3GHz 现在订购
Intel Dual Xeon E5
Intel Dual Xeon E5-2609 2.40GHz 现在订购
Intel Dual Xeon E5-2620 2.0GHz 现在订购
Intel Dual Xeon E5-2630 2.30GHz 现在订购
Intel Dual Xeon E5-2640v2 2.0GHz 现在订购
Intel Dual Xeon E5-2670 2.60GHz 现在订购

Intel Dual Xeon E5 优惠活动

Intel Dual Xeon E5-2609 2.40GHz (20% 折扣)
Intel Dual Xeon E5-2620 2.0GHz (20% 折扣)
Intel Dual Xeon E5-2670 2.60GHz (25% 折扣)
请使用以下优惠码:

P86A8G7